Starostové, parlamentáři a církevní představitelé: „Svět bez jaderných zbraní je veřejným zájmem“

Starostové, členové parlamentů a církevní představitelé vydali společné prohlášení při příležitosti 70. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. „Chceme společně upozornit na přetrvávající riziko jaderné katastrofy, ať už v důsledku nehody, pochybení či záměru, a zdůraznit naléhavost jaderného odzbrojení z morálních a bezpečnostních důvodů, stojí v prohlášení.

„Sdílíme názor, že odstranění jaderných zbraní je ‚veřejným zájmem nejvyššího řádu‘, jak jej označil generální tajemník OSN Pan Ki-Mun.“

„Zavazujeme se, že se budeme aktivně zasazovat o zvyšování bezpečnosti a obecného blahobytu, a to na základě hluboce zakořeněných a široce sdílených morálních principů, vlády práva a hluboké oddanosti nenásilnému řešení konfliktů. Vyzýváme světové lídry, aby ze zavázali k jadernému odzbrojení a aby nahradili jaderné odstrašování takovým přístupem k prevenci konfliktů, který bude založen na bezpečnosti pro všechny. Dále vyzýváme státy, aby prosazovaly vznik úmluvy či sady smluv o odstranění jaderných zbraní,“ stojí dále v prohlášení.

Prohlášení vzniklo jako společná iniciativa Parlamentní sítě za nešíření a odstranění jaderných zbraní, sítě Starostové za mír a organizace Religions for Peace a bude prezentováno Valnému shromáždění OSN při příležitosti 26. září, Mezinárodního dne za úplné odstranění jaderných zbraní.

Český překlad a seznam signatářů naleznete zde.

Jste členem parlamentu, starostou nebo církevním představitelem?
K prohlášení se můžete připojit do 26. září 2015 e-mailem na jana@pnnd.org.