O nás

PragueVision – Institut pro udržitelnou bezpečnost je nezávislá česká nevládní organizace, jejíž náplní je prosazovat zahraničně-politické kroky vedoucí k posílení bezpečnosti a míru ve světě. Institut aktivně působí na domácí úrovni i v mezinárodních sítích a fórech.

Činnost institutu je zaměřena především na podporu světa bez jaderných zbraní jakožto bezpečného a udržitelného politického prostředí. PragueVision hledá a prosazuje účinné kroky k dosažení takového světa. Vize světa bez jaderných zbraní, deklarovaná v přelomovém Obamově pražském projevu z r. 2009, také inspirovala název našeho institutu.

Na mezinárodní úrovni institut monitoruje vývoj v této oblasti, účastní se odzbrojovacích konferencí a spolupracuje s nevládními organizacemi, zejména PNND (Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament).

V rámci České republiky institut informuje o nejdůležitějších událostech z oblasti jaderného odzbrojení a nešíření jaderných zbraní, navrhuje politické kroky a snaží se zvýšit povědomí o těchto tématech mezi politickými představiteli, v akademické sféře a u veřejnosti.

PragueVision – Institut pro udržitelnou bezpečnost je registrován jako nezisková nevládní organizace se sídlem v Praze. Institut je nezávislý a nadstranický.

Kontakt

PragueVision – Institut pro udržitelnou bezpečnost, z.s.
IČ: 017 806 38

Kancelář:
Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00
Budova Ženských domovů, 4. patro, kancelář 4061
E-mail: info@praguevision.org

Sídlo (dočasně):
Malá Xaveriova 1696, Praha 5, 150 00

Náš tým

Jana Jedličková
předsedkyně
e-mail: jana@praguevision.org
tel.: +420 775 856 879

Vanda Prošková
místopředsedkyně
koordinátorka PNND pro ČR
e-mail: vanda@praguevision.org
tel.: +420 728 407 661

Pavel Křivák
místopředseda
e-mail: pavel@praguevision.org
tel.: +420 777 919 585