PNND

Parlamentní síť za nešíření a odstranění jaderných zbraní

PNND je globální síť členů parlamentů napříč politickým spektrem, které spojuje vize světa bez jaderných zbraní. PNND svým členům poskytuje inspiraci, prostor pro diskuzi a podporu při realizaci iniciativ v oblasti jaderného nešíření a odzbrojování. PragueVision koordinuje PNND ve Střední Evropě. Na této stránce najdete informace a zprávy z PNND v češtině.

Zprávy z PNND

PS OBSE apeluje: Snižte operační pohotovost jaderných zbraní a zavažte se nepoužít je jako první

Parlamentní shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE), které proběhlo mezi 1. a 5. červencem v Tbilisi, apelovalo na členské země, které vlastní jaderné zbraně nebo jsou jinak zapojeny do obranných aliancí v rámci jaderného odstrašování. Apel se týká zejména přijetí opatření, která by pomohla eliminovat riziko jaderného konfliktu – ukončení pohotovostního režimu některých zbraní a přijetí závazků vylučujících použití

Alexander Van Der Bellen, čestný člen PNND, zvolen rakouským prezidentem

PNND vítá zvolení Alexandera Van der Bellena prezidentem Rakouska. Bývalý předseda Strany zelených a dlouholetý člen PNND dokázal těsně zvítězit a porazit tak kandidáta krajní pravice Norberta Hofera. Během svého působení v parlamentu Van der Bellen přispěl k úspěchu několika iniciativ PNND.

V Senátu proběhne konference o eliminaci rizik jaderných zbraní

V pátek 16. 10. se v Senátu PČR sejdou odborníci a členové parlamentů z různých koutů světa na mezinárodní konferenci, která je součástí sjezdu Parlamentní sítě za nešíření a odstranění jaderných zbraní (PNND). Mluvit se bude o rizicích jaderných zbraní, humanitárních následcích jejich případného užití, a především o tom, jak členové parlamentů mohou přispět ke snížení těchto rizik na evropské

Co je PNND

Parlamentní síť za nešíření a odstranění jaderných zbraní (PNND)
je globální síť členů parlamentů, které spojuje vize světa bez jaderných zbraní.

Síť PNND byla založena v roce 2003 a v současnosti sdružuje přes 700 členů národních či regionálních parlamentů ve více než 90 zemích.

Svým členům PNND poskytuje informační servis prostřednictvím webových stránek www.pnnd.org a pravidelných e-mailových newsletterů. Tento informační servis zahrnuje zpravodajství z oblasti jaderného nešíření a odzbrojení, informace o iniciativách ostatních členů PNND a reporty z akcí.

PNND je organizačně zajištěna nevládními organizacemi Global Security Institute (USA) a Basel Peace Office (Švýcarsko), která hostí sekretariát PNND. Na regionální a národní úrovni podporuje fungování PNND síť koordinátorů, jejichž úkolem je komunikovat s místními členy, asistovat jim při organizaci akcí a rozšiřovat povědomí o existenci sítě. Koordinátory se stávají zpravidla bývalí členové parlamentů či lidé z místních nevládních organizací. Většina koordinátorů pracuje pro PNND pro bono, tedy bez nároku na finanční odměnu.

Síť PNND sdružuje členy parlamentů napříč politickým spektrem a je otevřená různorodým přístupům k problematice jaderného nešíření a odzbrojování. PNND jako celek nezaujímá stanoviska ke konkrétním politickým návrhům, ale slouží jako platforma pro rozvíjení iniciativ jednotlivých členů.

Ve vedení PNND stojí skupina ko-prezidentů a širší rada PNND, do které jsou nominováni nejaktivnější členové této sítě. V parlamentech s širokou členskou základnou bývají ustavovány sekce PNND s vlastním předsednictvem.

Činnost PNND podporují granty od vlád a nadací, vázané zpravidla ke konkrétním akcím a projektům. V posledních letech přijala PNND finanční podporu od vlád Švýcarska, Německa, Rakouska, Norska, Kazachstánu a Nového Zélandu a od Nadace Jennifer Simonsové, Quaker Peace and Service, Nadace Friedricha Eberta, Nadace Fredericha Naumanna a Global Security Institute.

MEZIPARLAMENTNÍ SÍTĚ

PNND je aktivní v meziparlamentních sítích
a úzce spolupracuje především s Meziparlamentní unií.

Díky aktivitě členů PNND se problematika jaderných zbraní v posledních letech pravidelně objevuje na agendě Meziparlamentní unie (MPU).

V letech 2009 a 2014 MPU k tomuto tématu vydala dvě rezoluce. Novější z nich mj. doporučuje, aby parlamenty urgovaly své vlády k zahájení jednání o úmluvě (či sadě smluv) k dosažení světa bez jaderných zbraní a aby pracovaly se svými vládami na přijímání důvěru posilujících opaření, včetně odstranění role jaderných zbraní z bezpečnostních doktrín.

V roce 2012 byla ve spolupráci s PNND vydána Příručka MPU pro členy parlamentů: Podpora jaderného nešíření a odzbrojování. Příručka obsahuje základní informace o problematice a příklady parlamentních aktivit, které mohou členové parlamentů podniknout v jaderných zemích, zemích jaderných aliancí či bezjaderných zemích. Publikace je k dispozici v angličtině, francouzštině, španělštině a ruštině a její vydání doprovázela řada panelových diskuzí s jaderně-odzbrojovacími experty během konferencí MPU.

Tématice jaderných zbraní se věnovalo také Parlamentní shromáždění OBSE, když ve své istanbulské rezoluci (2013) podpořilo novou pracovní skupinu OSN pro jaderné odzbrojení a také výše zmíněný proces projednávání jaderně-odzbrojovací problematiky v Meziparlamentní unii.

Na Parlamentním shromáždění SNS v Petrohradu (2013) byla představena ruskojazyčná verze příručky MPU.

Několik doprovodných akcí, zabývajících se rolí jaderných zbraní v bezpečnostní strategii NATO, proběhlo také během zasedání Parlamentního shromáždění NATO.

Spolupráce

PNND se účastní mezinárodních odzbrojovacích fór,
spolupracuje s OSN a občanskou společností.

PNND zprostředkovává účast členů parlamentů na klíčových odzbrojovacích fórech, například na Prvním výboru Valného shromáždění OSN, na konferencích Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, na mezinárodních konferencích o humanitárních dopadech jaderných zbraní atd. Na těchto a dalších mezinárodních fórech PNND informuje o iniciativách svých členů, pořádá doprovodné akce a zprostředkovává kontakt s občanskou společností.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun, v návaznosti na setkání s lídry PNND, se v roce 2010 obrátil oficiálním dopisem na čelní představitele všech parlamentů na světě a vyzval je k aktivní účasti v jaderně-odzbrojovací oblasti. PNND s OSN nadále spolupracuje především prostřednictvím Odboru OSN pro otázky odzbrojení (UNODA).

PNND je spolupořadatelem série konferencí probíhajících od roku 2012 pod názvem Framework Forum. Ty poskytují prostor pro neformální diskuzi představitelů vlád, parlamentů a občanské společnosti o možnostech pokroku v jaderném odzbrojování. Zaměřují se především na diskuzi o budoucí architektuře světa bez jaderných zbraní, na níž se v roce 2010 konsenzuálně zavázaly pracovat všechny členské státy Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT).

PNND blízce spolupracuje se sítí Starostové za mír, která sdružuje hlavy více než šesti tisíc měst z celého světa o celkové populaci přes jednu miliardu občanů.

V roce 2012 byla na sjezdu PNND v Astaně spuštěna iniciativa The ATOM Project, jejímž cílem je podpořit ratifikaci Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek a budovat politickou vůli k vytvoření světa bez jaderných zbraní skrze zvyšování povědomí o následcích jaderných testů.

V roce 2014 stála síť PNND společně s několika nevládními organizacemi u zrodu platformy UNFOLD ZERO. Ta upozorňuje na příležitosti k pokroku v jaderném odzbrojování skrze tělesa a mechanismy OSN a podněcuje aktivitu občanské společnosti na jejich podporu.

Na národní úrovni členové PNND spolupracují s řadou místních nevládních organizací včetně poboček Červeného kříže.

Regionání iniciativy

Členové PNND budují podporu pro vznik bezjaderných zón v konfliktních regionech
a vyvíjejí iniciativy v rámci regionálních uskupení.

V roce 2012 členové PNND iniciovali společné prohlášení na podporu vytvoření zóny bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. Prohlášení, pod které se připojily stovky členů parlamentů z téměř 50 zemí, mělo za cíl demonstrovat politickou podporu pro konání první konference o vytvoření blízkovýchodní zóny bez ZHN. Ačkoliv má tento záměr univerzální podporu OSN, termín konference je stále v jednání.

PNND v Japonsku a Jižní Koreji zprostředkovává nadstranický dialog o návrhu bezjaderné zóny v Severovýchodní Asii. Návrh nazývaný „3+3“, který zamýšlí vytvoření bezjaderné zóny v Japonsku a obou Korejích pod bezpečnostními zárukami Číny, Ruska a USA, by mohl být cestou k ukončení severo-korejského jaderného programu.

Společně s Pugwashským hnutím PNND uspořádalo několik konferencí na téma možné bezjaderné zóny v Arktidě za účelem zabránit militarizaci regionu, v němž stoupá zájem na těžbě přírodních zdrojů.

Sekce PNND v Evropském parlamentu napomohla v roce 2013 přijetí deklarace, která podpořila komplexní jaderně-odzbrojovací plán mezinárodního hnutí Global Zero. Členové PNND v Evropském parlamentu také hostili řadu diskuzních panelů a iniciovali společné prohlášení na podporu úmluvy o zákazu jaderných zbraní.

Členové PNND vyvíjejí společné iniciativy také v prostoru Severoatlantické aliance. V roce 2013 iniciovala členka Rady PNND a tehdejší první místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková dopis Baracku Obamovi při příležitosti čtvrtého výročí jeho pražského projevu. K dopisu, podporujícímu vizi světa bez jaderných zbraní a konkrétní kroky k jeho dosažení, se připojili členové parlamentů z deseti zemí NATO.

Parlamentní činnost

Ve svých parlamentech členové PNND předkládají zákony,
budují nadstranickou podporu pro parlamentní usnesení
a pořádají konference a vzdělávací akce.

V posledních letech členové PNND iniciovali a dosáhli přijetí řady významných parlamentních usnesení, podporujících mj. vznik úmluvy o zákazu jaderných zbraní či tzv. pětibodový plán na jaderné odzbrojení z pera generálního tajemníka OSN. Usnesení s podporou napříč politickým spektrem byla přijata parlamenty Německa, Kanady, Itálie, Rakouska a dalších zemí.

Členové PNND jsou aktivní také v zákonodárném procesu. Americký senátor Edward Markey, ko-prezident PNND, buduje podporu pro návrh zákona, který by omezil americké jaderně-zbrojní výdaje. Členové PNND v Begii a Kostarice stáli u zrodu zákonů o zákazu munice s ochuzeným uranem. Bangladéšský poslanec a nedávno zvolený prezident Meziparlamentní unie Saber Chowdhury stojí za návrhem zákona, který otevírá debatu na přelomové téma mezinárodní právní odpovědnosti jaderných států za případné humanitární a environmentální následky použití jejich jaderných zbraní.

Každoročně proběhne z iniciativy členů PNND řada akcí v národních parlamentech. V roce 2014 to byla například konference na téma humanitárních následků jaderných zbraní ve francouzském Národním shromáždění či debata v norském parlamentu iniciovaná ko-prezidentkou PNND a místopředsedkyní norského parlamentu Marit Nybakk.

V květnu 2014 proběhl v Senátu PČR seminář na téma Bezpečnost bez jaderných zbraní – Role ČR a jejích zákonodárců v mezinárodních odzbrojovacích procesech pod taktovkou první místo-předsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové. Zvláštními hosty byli vysoká představitelka OSN pro otázky odzbrojení Angela Kane, globální koordinátor PNND Alyn Ware a předseda Českého červeného kříže Marek Jukl.

Sjezdy PNND

Mezinárodní sjezdy PNND poskytují členům PNND kontakt s experty v oboru
a prostor pro strategickou diskuzi o společných iniciativách.

Mezinárodní sjezdy PNND se konají v jedno- až dvouletých intervalech v různých zemích světa, vždy na pozvání některého ze členů PNND. Sjezdy mají zpravidla dvě části.

První část – mezinárodní konference – se zabývá aktuální situací v oblasti jaderného nešíření a odzbrojování. Členům PNND nabízí příležitost vzájemně si představit své iniciativy, dozvědět se o aktuálním vývoji a politických procesech a diskutovat s řadou odborníků, představitelů mezinárodních organizací a zástupců občanské společnosti. Konference, či její část, je často otevřená veřejnosti.

Druhou částí sjezdů PNND bývá schůze Rady PNND, která je otevřena pouze členům PNND, koordinátorům a zástupcům partnerských organizací. Její náplní je diskuze o pracovním plánu PNND pro následující období a další organizační záležitosti.

Sjezd PNND v Praze 2015

14. až 17. října 2015 proběhl v Praze mezinárodní sjezd PNND pod záštitou místopředsedy senátu Ivo Bárka a členky Rady PNND Aleny Gajdůškové,
ve spolupráci s konferencí Pražská agenda.