Elizabeth Warren a Ed Markey, senátoři za Massachusetts

Vlivní demokratičtí zákonodárci píší Obamovi na podporu zvažovaných jaderně-odzbrojovacích kroků

V návaznosti na jaderně-odzbrojovací kroky zvažované Obamovou administrativou můžeme na americké politické scéně pozorovat pozitivní odezvu z řad Kongresu. Otevřenými dopisy Obamovy plány podpořila skupina deseti demokratických senátorů a pět vysoce postavených členů Sněmovny reprezentantů.

První z iniciativ je otevřený dopis deseti senátorů pod vedením Edwarda J. Markeyho, ko-prezidenta PNND. Dopis vyzývá Obamu ke kontinuálnímu snižování rizika jaderné války a mezi konkrétní cesty k dosažení tohoto cíle řadí zejména škrty v plánovaných výdajích na jaderné zbrojení a s nimi spojenou modernizaci jaderného arzenálu, přijetí „no-first-use policy“ nebo snížení operační pohotovosti jaderných zbraní. K dopisu se připojil mimo jiné senátor Bernie Sanders, který se donedávna ucházel o nominaci do prezidentských voleb, a oblíbené senátorky Dianne Feinstein a Elizabeth Warren.

Podporu Obamovým krokům vyjádřila také skupina pěti významných členů Demokratické strany ze Sněmovny reprezentantů (tzv. ranking members, tedy nejvýše postavení členové minoritní Demokratické strany v daných výborech). Pod otevřený dopis se podepsali Adam Smith (Výbor pro ozbrojené složky), Chris Van Hollen (Rozpočtový výbor), Mercy Kaptur (Podvýbor pro energetický a vodohospodářský rozvoj), Loretta Sanchez (Podvýbor pro pozemní a vzdušné síly) a Jackie Speier (Podvýbor pro dohled a vyšetřování ozbrojených složek). Dle jejich názoru jsou „no-first-use policy“ a ukončení operační pohotovosti „kroky, které jsou nutné k zamezení neúmyslného či zbrklého započetí dosud nevídané jaderné pohromy katastrofických rozměrů“.

Další argument, který se z demokratického tábora ozývá, je čistě praktického rázu – plánovaná modernizace jaderného arzenálu je zkrátka příliš drahá. Prostředky na její uskutečnění, které je samo o sobě diskutabilní, by našly v časech komplexních problémů lepšího využití, ať už v rámci armádních konvenčních sil či v jiných oblastech.

Save

Save