Bertha von Suttner: 130 let myšlenek, které nestárnou

V roce 1889 se na pultech knihkupectví objevil román Složte zbraně! pražské rodačky Berthy von Suttner. Milostný příběh šlechtičny provdané za vojáka nebývalým způsobem zpochybnil tehdejší představy o ušlechtilosti a hrdinství války, přiblížil široké veřejnosti utrpení na frontě i nesmyslnost tehdejších vojenských tažení. K letošnímu 130. výročí tohoto díla připravujeme moderní vydání románu a mezinárodní konferenci.

Bertha von Suttner (1843–1914), baronka z rodu Kinských, pražská rodačka a první ženská nositelka Nobelovy ceny za mír, je celosvětově uznávanou osobností. V době, kdy názor ženy na politiku měl pramalý význam, se dokázala relevantním způsobem zapojit do celoevropské diskuze především v oblasti míru a alternativních řešení sporů. Stála u zrodu významných institucí, jako je Stálý rozhodčí soud nebo Meziparlamentní unie, a její práce tak má značný přesah i do dnešní doby.

Kromě politiky se baronka věnovala i literární činnosti. Za svůj román Složte zbraně! si vysloužila obrovský aplaus, v její rodné zemi však již upadl v zapomnění. Proto se jej institut PragueVision ve spolupráci s Fakultou translatologie Karlovy univerzity rozhodl přeložit do moderní češtiny a při příležitosti 130. výročí publikace původní knihy jej v říjnu letošního roku znovu vydat.

Křest knihy bude doprovázet mezinárodní konference nazvaná Bertha von Suttner – 130 let myšlenek, které nestárnou. Cílem připravovaného programu je poukázat na přetrvávající aktuálnost barončiných myšlenek a jejich přínos pro oblast mírové politiky. Kritika nehumánnosti vedení války, kterou předložila již za svého života, je stále platná, tím spíše v době, kdy máme k dispozici zbraně s neuvěřitelně ničivými vlastnostmi a kdy se množství zemí světa nachází uprostřed ozbrojeného konfliktu či balancuje na hranici konfliktu nového.

Konference proběhne 7. a 8. října 2019 v Praze. Bude se věnovat jak životu a odkazu Berty von Suttner, tak i mírové tematice v kontextu současné politiky a mezinárodních organizací jako Evropská unie, OBSE, Meziparlamentní unie či OSN. Kromě oficiálních částí však bude připraven i doprovodný program pro veřejnost jako křest knihy či promítání filmu o Bertě von Suttner a jejím přátelství s Alfredem Nobelem.

K účasti na konferenci bude pozvána řada odborníku na život, dílo a působení Berthy von Suttner, českých i zahraničních politiků, starostů, představitelů akademické obce i významných osobností současného mírového hnutí. Podle vzoru Berthy von Suttner chce i institut PragueVision pokračovat ve vzdělávání společnosti a v podporování mírových alternativ řešení sporů. Chceme zvýšit povědomí o jedné z nejúžasnějších žen, která byla rovněž naší krajankou, a zároveň vytvořit prostor pro navázání spolupráce na cestě k prosazování míru a udržitelné bezpečnosti.