Parlamentní shromáždění OBSE podpořilo novou pracovní skupinu OSN pro jaderné odzbrojení

Parlamentní shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zahrnulo do závěrečné deklarace svého zasedání v Istanbulu problematiku jaderných zbraní. Deklarace vítá vznik Otevřené pracovní skupiny OSN o jaderném odzbrojení (OEWG), která zasedá v létě 2013 v Ženevě, a také rozhodnutí Meziparlamentní unie věnovat se v letech 2013-14 otázce role parlamentů na cestě ke světu bez jaderných zbraní.

Tyto body, navržené skupinou členů PNND pod vedením Uty Zapf (Německo), přijalo Parlamentní shromáždění OBSE za široké podpory včetně delegací čtyř jaderných států (Francie, Ruska, USA a Velké Británie).

Výňatek z Istanbulské deklarace (str. 4; Chapter I ­– Political Affairs and Security, §31):

“The OSCE Parliamentary Assembly […] Welcomes the Open Ended Working Group established by the United Nations General Assembly to take forward multilateral nuclear  disarmament negotiations, and the decision of the Inter Parliamentary Union to focus in 2013-2014 on “Towards a Nuclear-Weapons-Free World: The Contribution of Parliaments”, and calls on OSCE participating States and OSCE parliamentarians to make use of these two opportunities to advance multilateral negotiations to achieve a nuclear-weapons-free world.”

Více: