MPU vyzývá: zabraňme zneužití jaderných zbraní, snižme pohotovost jaderných arzenálů

Meziparlamentní unie přijala na svém 132. sjezdu v Hanoji rezoluci Kybernetická válka: vážná hrozba míru a globální bezpečnosti. Rezoluce si všímá také problematiky jaderných zbraní, varuje před rizikem jejich neautorizovaného použití kybernetickým útokem a volá po snížení operační pohotovosti jaderných arzenálů. K formulaci rezoluce významně přispěli členové PNND.

Meziparlamentní unie ve své rezoluci poznamenává, že informační a telekomunikační systémy pro nasazení a použití vojenských sil jsou náchylné ke kybernetickým útokům, což by mohlo vést k zachycení či použití těchto systémů třetími stranami a k neoprávněnému nezákonnému použití ničivé síly.

Meziparlamentní unie se obává, že hackerský útok do systémů kontrolujících jaderné zbraně by mohl vést k neautorizovanému odpálení a detonaci jaderné zbraně a způsobit tak katastrofu nevídaných rozměrů, a vyjadřuje znepokojení nad návrhy vojenských plánovačů, aby jaderné odstrašování bylo zachováno jako jeden ze způsobů, jak čelit existenciální hrozbě kybernetického útoku.

Meziparlamentní unie doporučuje, aby parlamenty jaderně vyzbrojených států vyzvaly své vlády k tomu, aby upustily od udržování svých jaderných arzenálů ve vysokém stupni pohotovosti a aby prodloužily rozhodovací čas pro použití jaderných zbraní za účelem zabránit neoprávněné aktivaci a použití jaderných zbraní, v souladu s vyjednáváním dohod o zákazu použití jaderných zbraní a dosažení jejich eliminace.

Více v angličtině: World body of parliaments highlights cyberwar and nuclear risks