Jihoamerická zóna bez jaderných zbraní získala ocenění Future Policy Award 2013

Letošní ročník soutěže vyhodnotil tzv. Smlouvu z Tlatelolco jako nejlepší odzbrojovací politiku. O druhé místo se dělí argentinský program výkupu ručních zbraní a zákon, který ustavil Nový Zéland bezjadernou zónou.

Future Policy Award se na rozdíl od většiny cen, které oceňují jednotlivce či organizace, zaměřuje na hodnocení legislativ či jiných politických opatření, které přispěly k vytvoření lepších podmínek pro budoucí generace. Toto prestižní ocenění má za cíl upozornit na úspěšné příklady z celého světa a podnítit další země či regiony, aby se jimi inspirovaly.

Kromě třech hlavních cen byla udělena také čtyři čestná uznání: za belgický zákaz nášlapných min (r. 1995) a kazetové munice (2006), článek kostarické ústavy o zrušení armády (1949), bezjaderný status Mongolska (2000) a mezivládní dohodu JAR a Mozambiku o spolupráci v boji proti kriminalitě (1995).

Vítěz zlaté medaile, Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Jižní Americe a Karibiku, byla uzavřena v roce 1967, tedy krátce poté, co státy v regionu zneklidnila Kubánská krize. Pomocí této přelomové dohody (jednalo se o první bezjadernou zónu pokrývající hustě obydlené oblasti) se podařilo zastavit potenciální regionální jaderný závod mezi Argentinou a Brazílií, posílit mechanismy kooperativní bezpečnosti a inspirovat vznik podobných zón v dalších regionech světa.

Stříbrná medaile, která putuje Novému Zélandu, ocenila protijadernou politiku pro změnu na národní úrovni. Novozélandský Zákon o bezjaderné zóně, odzbrojení a kontrole zbrojení z r. 1987 byl úspěchem masového občanského protijaderného hnutí, které se zvedlo na Novém Zélandu v reakci na katastrofické humanitární následky jaderných zkoušek v Pacifiku. Novozélanďané prosadili svůj bezjaderný status navzdory tehdy ještě probíhající Studené válce a silnému tlaku ze Spojených států, s nimiž byli tehdy v jaderné alianci. Nový Zéland je příkladem kulturně a ekonomicky vyspělé země, které se na principiálním odmítnutí jaderných zbraní a podpoře míru podařilo postavit svou mezinárodní prestiž. Podobné legislativy, stavící jaderné zbraně mimo zákon, přijaly později také Filipíny, Mongolsko (oceněno čestným uznáním Future Policy Award) a Rakousko.

Přečtěte si více o těchto a dalších oceněních v poutavé brožuře Celebrating the World’s Best Disarmament Policies, kterou si můžete stáhnout online nebo vyžádat tištěnou kopii na jana@praguevision.org.

Stáhnout brožuru v PDF

Future Policy Award proběhla již pátým rokem pod taktovkou organizace World Future Council. Předchozí ročníky se věnovaly tématům potravinové bezpečnosti, biodiverzity, lesů a pobřeží a oceánů. Na letošním ročníku se spolupodílela Meziparlamentní unie a UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs). Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo 23. října 2013 v OSN v New Yorku.Další informace: