Asociace starostů v USA podpořila vizi světa bez jaderných zbraní

The U.S. Conference of Mayors přijala rezoluci vyzývající Spojené státy, aby se chopily vedoucí role v globálním jaderném odzbrojení. Rezoluce navazuje na Obamovu pražskou vizi světa bez jaderných zbraní, volá po konstruktivním zapojení Spojených států do mezinárodních odzbrojovacích fór (včetně nových platforem jako právě probíhající UN Open-Ended Working Group nebo zářijový UN High Level Meeting), a po přesměrování vojenských výdajů na pokrytí potřeb populace a měst.

Více:

The United States Conference of Mayors je nadstranická asociace sdružující města v USA s populací nad 30 000 obyvatel.