Dokument

Od zákazu jaderných zkoušek ke světu bez jaderných zbraní

Parlamentní výzva k jadernému odzbrojení – deklarace účastníků sjezdu PNND v Astaně.

PARLAMENTNÍ VÝZVA K JADERNÉMU ODZBROJENÍ:
OD ZÁKAZU JADERNÝCH ZKOUŠEK KE SVĚTU BEZ JADERNÝCH ZBRANÍ

Členové parlamentů, starostové, odborníci na odzbrojení, představitelé státní správy a zástupci občanské společnosti, kteří se sešli v kazašské Astaně dne 29. srpna 2012, u příležitosti Mezinárodního dne proti jaderným zkouškám, vydávají tuto výzvu parlamentům a vládám na celém světě.

Astana, 29. srpna 2012

Zákonodárci a vlády mají odpovědnost za ochranu bezpečí občanů žijících v rámci  jejich jurisdikcí a za ochranu míst jejich příslušného pobytu a globálních společných statků pro budoucí generace.

Katastrofální humanitární a environmentální důsledky jaderných zkoušek v kazašském Semipalatinsku – a v dalších jaderných zkušebních polygonech ve světě – ukazují, že následky jakéhokoli použití jaderných zbraní nelze omezit v čase ani prostoru.

Vlastnictví jaderných zbraní vytváří hrozbu jejich šíření a použití, což představuje neakceptovatelná, zbytečná, neudržitelná a základním lidským normám odporující rizika pro současné a budoucí generace.

Přibližná částka 100 miliard dolarů, kterou malá menšina států ročně utratí za jaderné zbraně, okrádá jak tyto státy, tak celý svět, o intelektuální, vědecké a finanční prostředky, které jsou ve 21. století zoufale nezbytné k naplnění potřeb zachování životního prostředí, sociální a humanitární bezpečnosti.

Některé státy, podobně jako Kazachstán, se jednostranně rozhodly vzdát se vlastnictví jaderných zbraní a ve výsledku tak dosáhnout vyšší bezpečnosti a prosperity. Mnoho zemí, včetně všech na jižní polokouli a určitého počtu na polokouli severní, posílilo svou bezpečnost vytvořením regionálních zón bez jaderných zbraní.

Valné shromáždění OSN a smluvní strany Smlouvy o nešíření jaderných zbraní se shodují na potřebě vytvořit rámec pro svět bez jaderných zbraní pomocí vyjednávání o úmluvě, či sadě dohod, zakazující jaderné zbraně.

Generální tajemník OSN zveřejnil Pětibodový plán pro jaderné odzbrojení, ve které zmiňuje návrh vzorové úmluvy o zákazu jaderných zbraní jako vodítko pro taková vyjednávání. Plán Generálního tajemníka byl jednomyslně podpořen rezolucí Meziparlamentní unie, která reprezentuje více než 150 parlamentů, a různými rezolucemi v parlamentech národních.

Proto vyzýváme parlamenty a vlády k tomu, aby:

  1. zakázaly jaderné zbraně prostřednictvím úprav ve vlastních legislaturách;
  2. plně podpořily Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek, včetně její ratifikace, a financování a podpory pro vytváření mezinárodní monitorovací sítě;
  3. ukončily investice veřejných fondů do společností vyrábějících jaderné zbraně nebo jejich nosiče;
  4. vytvořily další regionální zóny bez jaderných zbraní, především na Blízkém východě, v Severovýchodní Asii a v Arktidě;
  5. zahájily přípravné práce k vytvoření rámce pro svět bez jaderných zbraní, včetně vyjednávání o úmluvě zakazující jaderné zbraně nebo o sadě