Dokument

Implementace Pražské vize

Společný dopis členů parlamentů zemí NATO Baracku Obamovi při příležitosti 4. výročí jeho pražského projevu z r. 2009

Praha, 4. dubna 2013

Vážený pane prezidente,

Při příležitosti čtvrtého výročí Vašeho průlomového pražského projevu Vám srdečně blahopřejeme ke znovuzvolení prezidentem Spojených států amerických.

Před čtyřmi lety jste v Praze předložil vizi světa bez jaderných zbraní, která dala novou naději nám všem, kdo usilujeme o lepší budoucnost lidstva. Tato vize byla vřele uvítána mezinárodním společenstvím a dále podpořena v prohlášeních vysokých představitelů třinácti zemí NATO, včetně Belgie, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Nizozemí, Norska, Polska, Velké Británie a Spojených států; a také Ruska. Vnesla tolik potřebný svěží vítr do snah o odzbrojení. Bylo povzbuzující sledovat, jak jste během svého prvního funkčního období přetvářel tuto vizi v konkrétní kroky, jako vyjednání smlouvy Nový START s Ruskem nebo přijetí nové jaderné strategie, která snižuje roli jaderných zbraní, posiluje nejaderné aspekty regionálních bezpečnostních struktur a zavazuje USA k obsáhlému národnímu programu výzkumu a vývoje na podporu dalšího pokroku ke světu bez jaderných zbraní.

Jako členové parlamentů ze zemí NATO si ceníme závazku Spojených států podporovat bezpečnost svých spojenců a uznáváme jejich významnou roli v této oblasti. Vzhledem k vyhlídkám na další šíření jaderných zbraní, riziku, že by jaderná zbraň mohla být použita nestátními aktéry, a nástupu nových bezpečnostních výzev vyžadujících globální spolupráci, je čím dál jasnější, že jaderný status quo je neudržitelný a že dosáhnout světa bez jaderných zbraní se stalo naléhavou potřebou. Proto vítáme, že se NATO ve své strategické doktríně zavázalo k „vytvoření podmínek pro svět bez jaderných zbraní“, a společně s našimi vládami budeme pracovat na tom, abychom vydláždili cestu k tomuto cíli podporou mechanismů a kroků v rámci NATO směřujících k dosažení bezpečnosti bez jaderných zbraní.

Vážený pane prezidente,

Ve svém prvním funkčním období jste obdržel Nobelovu cenu míru za to, že jste se chopil vize, která odemkla dveře ke světu bez těch nejničivějších zbraní, které lidstvo kdy vidělo – zbraní, které jste sám nazval „nejnebezpečnějším dědictvím Studené války“. Ve vašem druhém období máte šanci psát dějiny tím, že skrze tyto dveře provedete svět.

Vyzýváme vás, abyste využil výročí svého pražského projevu a podnikl další významné redukce jaderného arzenálu, abyste společně s ostatními stálými členy RB OSN pokračoval v práci na procesu zahájeném v roce 2010 na Hodnotící konferenci ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní; abyste zkoumal a dále rozvíjel podmínky a struktury kooperativní bezpečnosti, která by podpořila nastolení světa bez jaderných zbraní, a abyste se v dobré víře účastnil multilaterálních jaderně odzbrojovacích procesů, zejména zasedání vysoce postavených představitelů, které proběhne v OSN v New Yorku v září tohoto roku, a také otevřené pracovní skupiny, která letos zasedne v Ženevě s cílem „rozvíjet návrhy pro pokrok v multilaterálních jaderně-odzbrojovacích jednáních vedoucích k dosažení a udržení světa bez jaderných zbraní“.

V roce 2009 jste v Praze řekl: „Jako jediná jaderná mocnost, která kdy použila jadernou zbraň, mají Spojené státy morální povinnost jednat. V tomto úsilí nemůžeme uspět sami, ale můžeme ho vést, můžeme ho začít.“ Vyjadřujeme plnou podporu Vaší vizi světa bez jaderných zbraní a zavazujeme se, že se připojíme k Vašemu úsilí. Povzbuzeni Vaší výzvou „ignorovat hlasy, které nám říkají, že se svět nemůže změnit“ se k Vám připojujeme v další Sametové revoluci – té, která zbaví svět posledního pozůstatku Studené války. Za podpory veřejného mínění, které sdílí náš společný cíl; ve spolupráci s našimi kolegy z parlamentů po celém světě; a za podpory sítě Členů parlamentů za nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení (PNND), budeme prosazovat konkrétní opatření pro nešíření a odzbrojení, vedoucí k bezpečnému světu bez jaderných zbraní.

Společně toho můžeme dosáhnout za našeho života.

 

Alena Gajdůškováprvní místopředsedkyně Senátu PČR

za podpory následujících členů parlamentů ze zemí NATO:

 • Senátor Zdeněk Berka, ČR
 • Senátor Jaroslav Doubrava, ČR, místopředseda výboru pro Evropskou unii, člen stále delegace do MPU
 • Senátor Jaromír Jermář, ČR
 • Senátor Miroslav Krejča, ČR, předseda výboru pro Evropskou unii
 • Senátor Hassan Mezian, ČR, člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
 • Senátorka Eva Syková, ČR
 • Poslanec Radek John, ČR
 • Poslankyně Kateřina Konečná, ČR, místopředsedkyně výboru zahraničních věcí
 • Dirk Van der Maelen, MP, Belgium, Vice-Chair of the Foreign Relations Committee, Deputy Member of the National Defence Committee
 • James Bezan, MP, Canada, Chair of the Canada House of Commons Committee on National Defence,
 • Paul Dewar, MP, Canada, Vice-chair of Canadian House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development
 • Mogens Lykketoft, MP, Denmark, Speaker of the Danish Parliament, Former Minister for Foreign Affairs
 • Tõnis Kõiv, MP, Estonia, Head of the Estonian Delegation to IPU, Member of the European Union Committee
 • Hans-Josef Fell, MP, Germany, Member of the Bundestag Committee on the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
 • René Röspel, MP, Germany, Alternate Member of the Bundestag Committee on the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
 • Paul Schäfer, MP, Germany, Member of the Defence Committee, Member of the German Delegation to NATO Parliamentary Assembly
 • Ulla Schmidt, MP, Germany, Vice-Chair of the German Delegation to NATO Parliamentary Assembly, Former Federal Minister for Health
 • Uta Zapf, MP, Germany, Chair of the Bundestag Subcommittee on Disarmament, Arms Control and Non-proliferation, Member of the German Delegation to the OSCE Parliamentary Assembly
 • Benedek Jávor MP, Hungary
 • Vilmos Szabo, MP, Hungary, Member of the Committee on Foreign Affairs, Former State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs
 • Birgitta Jónsdóttir, MP, Iceland, Member of the Iceland Delegation to NATO Parliamentary Assembly
 • Hallgeir Langeland, MP, Norway, Member of the Norwegian Delegation to the Assembly of Western European Union
 • Truls Wickholm, MP, Norway, Member of the Norwegian Delegation to the Inter-Parliamentary Union
 • Maria Ritomska, MP, Slovakia, Member of the Foreign Affairs Committee
 • Caroline Lucas, MP, United Kingdom
 • Graeme Dey, MSP, United Kingdom
 • James Dornan, MSP, United Kingdom
 • Annabelle Ewing, MSP, United Kingdom
 • Linda Fabiani, MSP, United Kingdom
 • Kenneth J Gibson, MSP, United Kingdom
 • Rob Gibson, MSP, United Kingdom, Member of the Scottish Parliament Cross-Party Group on Nuclear Disarmament
 • Bill Kidd, MSP, United Kingdom, Co-Convener of the Scottish Parliament Cross-Party Group on Nuclear Disarmament
 • John Mason, MSP, United Kingdom
 • Joan McAlpine, MSP, United Kingdom
 • Stewart Stevenson, MSP, United Kingdom
 • Kevin Stewart, MSP, United Kingdom, Member of the Scottish Parliament Cross-Party Group on Nuclear Disarmament
 • Sandra White, MSP, United Kingdom, Member of the Scottish Parliament Cross-Party Group on Nuclear Disarmament

Později dopis podpořili také:

 • Baroness Sue Miller, United Kingdom
 • Senator Nico Schrijver, Netherlands, Foreign Affairs Spokesperson for the Dutch Labour Party

***

Dopis byl iniciován za podpory Parlamentní sítě za nešíření a odstranění jaderných zbraní (PNND).